Chính sách bán hàng theo đúng giá niêm yết: Piano cơ cũ mà còn tốt ngày càng khan hiếm, vì vậy Pianonet không có quá nhiều sản phẩm, nhưng những cây đàn ...Xem chi tiết
pianonet.vn
STEINMEYER SK1 seri 710113

Cao x rộng x sâu: ~123x152x61cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
1,400 USD

pianonet.vn
EARL WINDSOR W115 seri 152408

Cao x rộng x sâu: ~121x152x63cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
1,550 USD

pianonet.vn
ETERNA 1 Seri 26463

Cao x rộng x sâu: ~121x151x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

aB /aB / aB

Tham chiếu usd:
1,700 USD

pianonet.vn
YAMAHA U1E seri xxxxxx

Cao x rộng x sâu: ~121x151x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
1,800 USD

pianonet.vn
YAMAHA U1E seri 926537

Cao x rộng x sâu: ~121x151x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
1,800 USD

pianonet.vn
YAMAHA U2G Seri 1xxxxxx

Cao x rộng x sâu: ~127x151x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,000 USD

pianonet.vn
KAWAI KS3F Seri 1420412

Cao x rộng x sâu: ~127X152X61cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,100 USD

pianonet.vn
KAWAI BL71 Seri 659918

Cao x rộng x sâu: ~132x154x66cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,150 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3E seri 432250

Cao x rộng x sâu: ~131x155x68cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,200 USD

pianonet.vn
YAMAHA U1H seri 2090190

Cao x rộng x sâu: 121x152x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,200 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3E seri 939601

Cao x rộng x sâu: ~131x155x68cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,200 USD

pianonet.vn
STEINBACH C115MCH seri 2378371

Cao x rộng x sâu: ~117x142x59cm

Mầu: Gỗ

Xuất xứ: Hàn Quốc

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,200 USD

pianonet.vn
YAMAHA U1H seri 1870261

Cao x rộng x sâu: ~121x150x61cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,200 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3G seri 1219679

Cao x rộng x sâu: ~131x154x67cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,300 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3H seri 2304565

Cao x rộng x sâu: ~131x155x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,550 USD

pianonet.vn
YAMAHA U1M Seri 3315177

Cao x rộng x sâu: ~121x151x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,600 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3H seri 2886841

Cao x rộng x sâu: ~131x155x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,600 USD

pianonet.vn
YAMAHA MX100M Seri 4879152

Cao x rộng x sâu: ~127x151x61cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,600 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3H seri 2807245

Cao x rộng x sâu: ~131x155x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,650 USD

pianonet.vn
YAMAHA UX seri 2994701

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
2,900 USD

pianonet.vn
YAMAHA U3M Seri 3281236

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
3,000 USD

pianonet.vn
YAMAHA W102B seri 3566681

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
3,050 USD

pianonet.vn
YAMAHA MX300MR seri 4773528

Cao x rộng x sâu: ~127x151x61cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
3,100 USD

pianonet.vn
YAMAHA U30BL seri 4391348

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
3,300 USD

pianonet.vn
YAMAHA U30BL seri 4724297

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
3,400 USD

pianonet.vn
YAMAHA W106B seri 3227032

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

AB /AB / AB

Tham chiếu usd:
3,500 USD

pianonet.vn
YAMAHA YM5 Seri 6042558

Cao x rộng x sâu: ~121x152x60cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

A /A / A

Tham chiếu usd:
3,800 USD