Piano cơ cũ mà còn tốt ngày càng khan hiếm, vì vậy Pianonet không có quá nhiều sản phẩm, nhưng những cây đàn mà chúng tôi đang có đều đã được lựa chọn rất kỹ.
Pianonet công bố rõ chủng loại và giá cả. Giá niêm yết là giá bán cuối cùng vì nó đã được chúng tôi cân nhắc để phù hợp với chất lượng đàn và các dịch vụ kèm theo. Vì vậy nó có thể không rẻ nhất trên thị trường nhưng nếu mong muốn của quý khách là mua được một cây đàn tốt cùng dịch vụ tốt và trả cho người bán thù lao xứng đáng thì chúng tôi tin rằng đây là giá bán tốt nhất. Mong quý khách hiểu và ủng hộ để tôi được tiếp tục làm tốt công việc của mình. Xin cảm ơn.
Quý khách có thể
nhấn vào đây để xem danh sách đàn hiện có hoặc nhấn vào đây để được tư vấn về phương pháp lựa chọn một cây đàn Piano.

YAMAHA
Piano
VND 39.775.000 VNĐ
Tham chiếu 1,850 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 53.750.000 VNĐ
Tham chiếu 2,500 USD
Còn Hàng
Piano
VND 41.925.000 VNĐ
Tham chiếu 1,950 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 39.775.000 VNĐ
Tham chiếu 1,850 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 40.850.000 VNĐ
Tham chiếu 1,900 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 45.150.000 VNĐ
Tham chiếu 2,100 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 41.925.000 VNĐ
Tham chiếu 1,950 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 44.075.000 VNĐ
Tham chiếu 2,050 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 45.150.000 VNĐ
Tham chiếu 2,100 USD
Còn Hàng
Piano
VND 35.475.000 VNĐ
Tham chiếu 1,650 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 60.200.000 VNĐ
Tham chiếu 2,800 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 50.525.000 VNĐ
Tham chiếu 2,350 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 51.600.000 VNĐ
Tham chiếu 2,400 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 62.350.000 VNĐ
Tham chiếu 2,900 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 69.875.000 VNĐ
Tham chiếu 3,250 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 53.750.000 VNĐ
Tham chiếu 2,500 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
KAWAI
Piano
VND 43.000.000 VNĐ
Tham chiếu 2,000 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 43.000.000 VNĐ
Tham chiếu 2,000 USD
Còn Hàng
CÁC DÒNG KHÁC
Piano
VND 33.325.000 VNĐ
Tham chiếu 1,550 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)
Piano
VND 34.400.000 VNĐ
Tham chiếu 1,600 USD
Còn Hàng
Piano
VND 30.100.000 VNĐ
Tham chiếu 1,400 USD
Còn Hàng
(Hàng đang về)